HEM

Kvinnojouren Frideborg Mölndal-Härryda är ett skyddat boende och en samtalsmottagning för våldsutsatta kvinnor och barn. Vi är tre kvinnosamordnare och en barn- & ungasamordnare som arbetar här under kontorstid, utöver detta har vi hjälp av ideella jourkvinnor.

Våld i nära relationer handlar om att ha blivit utsatt för våld av någon i din närhet. Det kan se ut på olika sätt. Det kan vara att du utsatts för fysiskt våld och fått synliga skador. Det kan också innebära att någon i din närhet säger nedsättande saker till/om dig, att du hindras från att ha kontakt med vänner och familj, hotas, tvingas att ställa upp på eller utföra sexuella handlingar som du inte vill, fråntas ansvar för din egen ekonomi etc.

Känner du igen dig, eller är du orolig för någon i din närhet – tveka inte att kontakta oss.

KONTAKT
Telefon: 031 – 27 10 89. Mejl: info@frideborg.se
Vi pratar svenska/engelska. Vid behov arbetar vi med tolk.

Personal finns tillgänglig mellan 8-16.30 mån-fre (Lunch 12-12:30). Om ingen svarar får du gärna lämna ett meddelande så ringer vi upp dig så snart vi kan.

Mejl: info@frideborg.se

 Vi är en ideell förening. Vi har tystnadsplikt.