VILL DU BIDRA?

Kvinnojouren Frideborg är en ideell förening som är politiskt obunden och helt beroende av de bidrag vi får från kommuner, organisationer och privatpersoner.

Vill du bidra på något sätt är vi alltid tacksamma för nya medlemmar i föreningen.

Medlemsavgiften är för närvarande 100 kronor och kan betalas in på plusgiro 492 57 58-7.

Vi tar även tacksamt emot bidrag, litet som stort för att stödja vår verksamhet till ovanstående plusgirokonto.