VIKTIGA TELEFONNUMMER

Polisen: 114 14

Socialtjänsten i Mölndal: 031 – 315 10 00

Kvinnofridssamordnare Mölndal stad: 031-315 11 03/031-315 11 70

Socialtjänsten i Härryda: 031-724 61 00

Mölndals sjukhus, akuten: 031 – 343 17 00

Socialjouren Göteborg:  031 – 365 87 00

Kvinnofridslinjen: 020 – 50 50 50