VEM ÄR ANSVARIG?

Våldet är INTE ditt fel. Det är alltid de vuxna som har ansvaret och alltid den som hotar, slår och/eller säger fula saker som är ansvarig. En kan uppleva skuldkänslor och till exempel tänka att om jag inte hade gjort så eller så kanske den vuxne inte hade blivit så arg. Men den som utför våldet gör det alltid medvetet, det går inte att skylla på andra människor eller alkohol.