VANLIGA FRÅGOR

Får män vara på jouren?

Svar: Nej jouren är endast till för kvinnor och barn, detta för att det oftast är en man som är våldsutövaren och därför ska jouren vara en fristad från män. Detta innebär att det också bara är kvinnor som är anställda eller ideella.

Hur länge kan en bo?

Svar: Kvinnojouren är en akut boendelösning för personer som behöver lämna sina hem. Det är därför önskvärt att man inte blir kvar alltför länge utan i ett tidigt skede planerar, ofta med hjälp av Socialtjänst och personal på boendet, för att hitta ett annat boende. Däremot är det svårt att få tag på lägenhet så det kan bidra till att man blir kvar längre än vad som är önskvärt.  Oftast är det Socialtjänsten som beslutar om hur länge man ska få bo kvar på jouren.

Varför står inte adressen på hemsidan?

Svar: Eftersom det är ett skyddat boende så måste vi ha hemlig adress. Därför ger vi aldrig ut adressen till andra än de som bor här eller myndighetspersoner som måste ha kontakt med kvinnan som bor här.

Får min hund/katt också bo på kvinnojouren?

Svar: Vi kan tyvärr inte ta emot husdjur på jouren. Men vi samarbetar med VOOV Göteborg och kan på så sätt hjälpa dig så att ditt djur kan få bo i ett jourhem under tiden som du bor på kvinnojour.

Kostar det något för mig att bo på jouren?

Svar: Det är i de flesta fall Socialtjänsten som står för kostnaden för din placering hos oss. Du ska inte som våldsutsatt behöva ta ställning till huruvida du har råd eller inte med en plats på Kvinnojour.

 Vad behöver barnen?

Svar: Det viktigaste för barnen är att våldet upphör och att de blir lyssnade till. Barnen kan få förskjutna värderingar. Våldet blir en del av vardagen och de kan tro att det är tillåtet att använda våld för att uppnå sina syften. För barnen blir det därför viktigt att vuxna i deras närhet talar med dem om våldet.