VÅLD I NÄRA RELATIONER

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem som förekommer i alla samhällsklasser och bland alla samhällsgrupper. Det förekommer från man till kvinna, kvinna till man och i samkönade relationer, men det vanligast förekommande är att det är en kvinna som utsatts för våld av en närstående man.

Våld kan se ut på många olika sätt, allt ifrån att kontrolleras ekonomiskt, att utsättas för psykiskt våld med kränkningar, trakasserier till att utsättas för sexuellt våld och hot om eller direkt fysiskt våld. Ofta finns det inslag av flera olika former av våld i nära relationer.

Tänk på att inte försöka förstå – utan acceptera! 

Enligt studier lever var tionde kvinna i en relation där våld och hot förekommer!