VAD SÄGER LAGEN?

Lagen om grov kvinnofridskränkning

Att utsätta en annan människa för ovanstående olika typer av våld är olagligt och har det skett under en tid och systematiskt faller det under lagen om grov kvinnofridskränkning. Det behöver inte ha förekommit fysiskt våld för att lagen ska kunna tillämpas utan det är just gärningen, att kränka en annan närstående som utgör en brottslig handling.

Lagen i fulltext. (4 kap. 4 § Brb)