VAD KAN DU GÖRA?

Du kan prata om din situation med någon vuxen du känner dig trygg med, till exempel någon granne, någon kompis förälder eller någon på skolan. Du kan också maila, chatta eller ringa till BRIS (Barnens rätt i samhället), tfn: 116 111. Den vuxna kan hjälpa dig att kontakta Polisen, eller Socialtjänsten. De har ansvar för att alla barn har det bra.

Om det pågår våld eller övergrepp i ditt hem just nu, ring 112. Om det inte är akut kan du ringa till polisen 114 14. Du kan också ringa hit till oss på 031 – 27 10 89, mån–fred kl. 8-16.30. Om vi inte svarar får du gärna lämna ett meddelande så ringer vi upp dig.

Vi har något som heter anmälningsplikt, det betyder att om vi blir oroliga att ett barn inte mår bra, till exempel om ett barn inte får mat hemma eller blir slaget, så kommer vi prata med Socialtjänsten för att barnet ska få det bättre.