VAD HÄNDER NÄR DU RINGER

När du ringer till Kvinnojouren kan vi erbjuda dig:

Stöd via telefon:

Du kan vara helt anonym och det är bara du som avgör vad du vill berätta och prata om. Vi för inga journaler och vi har tystnadsplikt!

Slussa dig vidare till andra hjälpinstanser:

Om du behöver hjälp att veta vart du bör vända dig ytterligare eller istället för att få rätt hjälp och stöd utifrån just din situation.

Ta kontakt med socialtjänst:

Om du ringer för att du behöver hjälp att lämna din relation och du har barn, är det socialtjänsten du behöver kontakta för att få en plats hos oss. Vi kan däremot alltid hjälpa dig att ta en första kontakt med socialtjänsten. Då din placering beviljas av socialtjänsten har vi dokumentationsskyldighet. Har du inte barn och behöver hjälp att lämna din relation kan vi stötta dig i hur du kan gå tillväga.

Stödsamtal på jouren:

Om du känner att du bara behöver prata med någon kan vi också erbjuda stödsamtal, enstaka eller under en tid. Detsamma gäller då att vi inte för journaler och att vi har full sekretess. Samtalen är kostnadsfria.