SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR

När du väl bestämt dig för att lämna relationen så är det bra att ta kontakt med Socialtjänsten. Det är Socialtjänstens ansvar att erbjuda stöd och boende till den som blivit våldsutsatt av en närstående. Kom ihåg att det gäller oavsett om det handlar om fysiskt eller psykiskt våld. Det är inte ovanligt att den utsatta undervärderar våldet då detta blivit vardag och ofta saknar en andra som kan bekräfta våldet.

Socialtjänsten har också en skyldighet att ingripa och erbjuda stöd och hjälp om det finns minderåriga barn med i bilden. I de flesta fall tar Socialtjänsten kontakt med en kvinnojour för att kvinnor och barn ska få skydd och stöd under separationstiden.