RÅD- OCH STÖDSAMTAL

Samtalsrum
Samtalsrum

Vill eller behöver du inte skyddat boende kan du komma på stödsamtal hos oss och få stöd i att bearbeta din situation. Det spelar ingen roll om du har lämnat en våldsam relation för länge sedan och nu behöver bearbeta den eller om du lever i en relation som skrämmer dig och du behöver stöd och hjälp att lämna eller hantera din situation. Vi gör upp en planering individuellt utifrån vilka önskemål och behov du själv har. Vissa kommer enstaka gånger medan andra går en längre period regelbundet en ggr/vecka. Vi som arbetar här har lång erfarenhet av socialt arbete samt utbildning och erfarenhet av arbete med kvinnor och barn som utsatts för, eller bevittnat våld och hot i nära relationer. Samtalen är kostnadsfria och vi brukar hålla det till 45 min/tillfälle. Vi för inga journaler och vi har tystnadsplikt. Vid oro för att ett barn far illa har vi skyldighet att informera socialtjänsten så att barnet får hjälp.

Du är välkommen att ta kontakt via telefon eller mail för att boka in en tid eller om du undrar något

Tfn: 031 – 27 10 89

Mail: info@frideborg.se