OM DU VILL LÄMNA

Förbered en väska

Det är inte alltid lätt att ta beslutet att lämna en relation där det förekommer våld. Även om du inte är redo att lämna så kan det vara bra att förbereda dig om du vill det senare . Detta kan du göra genom att förbereda en väska med det viktigaste såsom pass, födelsebevis och eventuella pass för barnen, körkort, kläder, pengar och nycklar. Om det finns möjlighet, förvara den på en säker plats.

Dokumentera

Om du fått synliga skador av att blivit fysiskt misshandlad är det bra om du har möjlighet att dokumentera dessa med en kamera. Om du uppsöker läkarvård för skadorna kan du be läkaren om hjälp med detta. Om du har möjlighet, spela in med hjälp av t ex mobil eller annat när du blir hotad i ditt hem.

Göm dator och mobil

Förvara datorn och mobilen på ett säkert ställe så att din partner inte kan läsa eller radera dina mail och sms.

Berätta för någon

Berätta för någon du litar på om vad du utsätts för i din relation om du kan och orkar. Ibland är detta svårt men det kan vara en hjälp om du i framtiden vill göra en polisanmälan.

Skriv dagbok

Det är också bra om du har möjlighet att föra dagbok och skriva ner alla de tillfällen som du utsätts för trakasserier, hot, kränkningar och fysiskt våld. Tänk på att förvara dina anteckningar på ett säkert ställe om det går.

Planera för en säker flyktväg/tidpunkt

Om du beslutar dig för att lämna gör det då det är säkert för dig och barnen, t ex då din partner är på arbetet eller på annat sätt inte kommer att märka att du lämnar hemmet.

Om du vill berätta

Om du vill berätta för din partner att du vill lämna, se till att då vara på en offentlig plats. Se också till att veta vart du ska ta vägen efteråt så du kan ta dig till en säker plats.