OM DU HAR BARN

Barn ser och hör mer än vad vi tror. Även om de själva inte är direkt utsatta för våldet så är de indirekt utsatta genom att behöva bevittna det. Det kan hjälpa barnet att prata om det som hänt för att bekräfta barnet i hens upplevelser/känslor.

Mer om detta under fliken ”Är du barn”