OM DU ÄR ANHÖRIG

Det är svårt att vara närstående till en person som far illa, speciellt om hen kanske inte själv ber om hjälp eller försöker dölja sin utsatthet. Du som anhörig kan göra stor skillnad för att den utsatte ska känna att det finns någon mening i att lämna.

Våga fråga

Att våga ställa frågan om våldet kan vara avgörande, då visar du att du bryr dig och att du ser att något inte står rätt till.

Ge inte upp

Ge inte upp om hen inte berättar eller nekar till din fråga, ibland kan det vara svårt att berätta även när en får frågan, så om du ändå misstänker att hen far illa, fortsätt visa att du bryr dig och att du kommer att finnas där då hen behöver dig. Att isolera den utsatta från sina vänner ingår i våldsmekanismerna så därför är det viktigt att orka stå ut trots att du får motstånd.

Stå ut med berättelsen

Att våga lyssna klart och tro på allt du hör är avgörande för att du ska inge ett förtroende. I de flesta fall berättar den utsatte ändå bara en liten del av hela bilden.

Respektera hennes val

Respektera hens egna val att inte lämna. Det är viktigt för oss alla att känna att det är vi själva som har makten över att välja. Konsekvensen kan annars bli att hen snart återvänder till våldsutövaren.

Hjälp att dokumentera

Du kan hjälpa till med att dokumentera skador, uppmuntra hen att skriva ner vad hen utsatts för eller själv skriva ner det hen delar med dig. Detta kan vara till hjälp vid en eventuell polisanmälan.

Sök själv råd och stöd

Du kan alltid också som anhörig ringa en kvinnojour för råd och stöd.

Gör en polisanmälan

Du kan göra en polisanmälan som utomstående, att utsätta en närstående för våld faller under allmänt åtal.

Kontakta socialtjänst gällande barnen

Om du misstänker att barn far illa, tveka inte att anmäla till socialtjänsten!

Sätt gränser för dig själv

Glöm inte att också sätta gränser för dig själv för att orka stå ut i stöttandet!