OLIKA FORMER AV VÅLD

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill”  Isdal, Per (2001)

Ekonomiskt våld

Att kontrolleras ekonomiskt kan innebära att en person i din närhet inte låter dig ha insyn i den gemensamma ekonomin genom att bara denne har tillgång till bankkonto, sparkonton, räkningar etc. Det kan också innebära att personen kontrollerar att du inte får rätt att ta del av pengar till det nödvändiga för dig och/eller barnen. Att utsätta någon för ekonomiskt våld kan också innebära att en person tar lån i ditt namn och i förlängningen skuldsätter dig.

Sexuellt våld

Om någon i din närhet tvingar dig att utföra sexuella handlingar mot din vilja, tvingar dig att se på pornografi eller tvingar dig till samlag utsätts du för sexuellt våld. Även om detta sker inom ramen för en relation eller äktenskap så är det alltid ett brott att utsätta en annan person för sexuellt tvång.

Psykiskt våld

Att utsättas för psykiskt våld kan se ut på många olika sätt. Vanligt är att bli kontrollerad i hur du lever ditt liv genom att bli isolerad och hindrad från att träffa familj, vänner och kanske från att gå till arbetet. Kanske bestämmer personen också vad du får och inte får säga och hur du ska klä sig. Det är inte ovanligt att personen uppvisar ett sjukligt svartsjukt beteende. Att hota eller utsätta någon i ens närhet för kränkande och nedsättande kommentarer är också exempel på utövande av psykiskt våld.

Fysiskt våld

Det finns många exempel på hur en fysiskt kan skada en annan person. Det kan t. ex. vara att örfila, slå med knuten näve, knuffa, nypa, hålla fast, dra i håret, sparka, trycka upp mot väggen, orsaka skärsår genom att använda kniv, orsaka brännmärken i huden etc. Ibland kan en få synliga skador och ibland syns det inte alls. Oavsett så är det alltid fysiskt våld. Det är inte ovanligt att en person som slår någon i sin närhet rättfärdigar sitt handlande genom att lägga skulden på den som utsätts.

Materiellt våld

Att utsätta någon för materiellt våld kan innebära att personen du lever med slår i väggar, dörrar eller förstör ägodelar som är av särskild betydelse.