HUR KAN DU MÅ?

Om du är eller har varit utsatt för våld skadar detta på olika sätt din syn på dig själv och ditt psykiska mående. Det är vanligt att börja tvivla på sin omdömesförmåga, sin kompetens eller sitt värde som människa. Eftersom kontrollen över ens liv tagits ifrån en kan du känna värdelöshetskänslor och mycket låg självkänsla. Det kan upplevas svårt att ta beslut eller tänka klart och det är vanligt att uppleva problem med minnet och att känna sig trög och orkeslös.

Det är naturligt för kroppen att reagera då en konstant är utsatt för stress såsom t. ex.  trakasserier, kränkningar, hot, förföljelse eller fysiskt våld. Detta kan visa sig i tillstånd av spänningar, magproblem, sömnproblem, nedstämdhet, depression etc. Vissa personer reagerar mer direkt medan det för andra tar längre tid och reaktionerna kommer först en tid efteråt.

Känner du igen dig, tveka inte att söka hjälp!