FÖRELÄSNING

Kvinnojouren Frideborg erbjuder föreläsningar på temat; Mäns våld mot kvinnor. Föreläsningarna vänder sig i huvudsak till dig/er som kommer i kontakt med målgruppen i ert arbete, exempelvis:

• Socialtjänst

• Polis

• Sjukvård

• Skola/Barnomsorg m.m.

Föreläsningarna vänder sig även till högskolor/universitet och liknande som utbildar berörda yrkesgrupper samt föreningar/organisationer som önskar att öka sin kunskap och förståelse för målgruppen. Ämnen som berörs är bland annat definition av begrepp som:

• mäns våld mot kvinnor

• våldets normaliseringsprocess

• kvinnans uppbrottsprocess

• barnens situation

• bemötande

• risk och hotbildsbedömning

• kvinnojourens organisation och verksamhet m.m.

Varje föreläsning anpassas utifrån era önskemål och behov. Vi tar även emot studiebesök. För mer information och eventuell bokning ring 031- 27 10 89 eller mejla: info@frideborg.se