FÖRELÄSNING

Kvinnojouren Frideborg erbjuder föreläsningar på temat; Mäns våld mot kvinnor.

Föreläsningarna vänder sig till er som jobbar professionellt men även till gymnasier/högskolor/universitet och liknande som utbildar berörda yrkesgrupper samt till föreningar/organisationer som önskar att öka sin kunskap och förståelse om Mäns våld mot kvinnor och barn.

Ämnen som berörs är bland annat definition av begrepp som:

• mäns våld mot kvinnor

• våldets normaliseringsprocess

• kvinnans uppbrottsprocess

• barnens situation

• bemötande

• risk och hotbildsbedömning

• kvinnojourens organisation och verksamhet m.m.

Varje föreläsning anpassas utifrån era önskemål och behov. Vi tar även emot studiebesök.

Tidigare har vi bl.a. varit hos socialtjänst, på skolor/gymnasier, akutmottagningar, vårdcentraler, familjecentraler, hos föreningar, samfund m.fl.

För mer information och eventuell bokning ring 031- 27 10 89 eller mejla: info@frideborg.se