BARNVERKSAMHET

DSC_0535Barnsamordnaren har ett samtals- och aktivitetsrum där hon kan träffa barn och ungdomar för samtal eller leksamtal. Det kan också förekomma skapande verksamhet, pyssel, lek eller bara en stund för att vara. Barnsamordnaren erbjuder enskilda samtal med barnen samt med föräldrar och barn utifrån behov. Syftet är att skapa en tillåtande, stabiliserande och trygg miljö för barnen.