BARNVERKSAMHET

DSC_0535Barnsamordnaren har ett kontor med anslutande samtals- och aktivitetsrum. Där kan barn och ungdomar träffa barnsamordnaren för samtal eller leksamtal, för skapande verksamhet, för pyssel och lek eller bara för att vara. Barnsamordnaren erbjuder enskilda samtal med barnen samt föräldrar och barn utifrån behov. Syftet är att skapa en tillåtande, stabiliserande och trygg miljö för barnen.